Tavoitteena taloudellinen maailmanvalloitus – milloin tulee stoppi?

Kiinan taloudellinen valta ulottuu jo nyt jokaiselle mantereelle. Valtio investoi tulevaisuuden toivoihin, kuten Etelä-Afrikkaan, mikä on pitkällä tähtäimellä kannattavaa. Villeimmissä kuvitelmissa Kiina voisi tulevaisuudessa luoda oman taloudellisen imperiuminsa, jossa se kaiken herrana pyörittäisi maailman taloutta miten lystäisi. Todellisuuteen palatessa suunnitelmat kuitenkin monimutkaistuu. Tällä hetkellä Kiinan suurimmat kilpailijat ovat Yhdysvallat sekä Euroopan unioni. Myös näillä toimijoilla on ympäri maailmaa paljon valtaa – sen lisääminen ei tosin ole välttämättä yhtä systemaattista kuin Kiinassa tällä hetkellä. Olisi erittäin epätodennäköistä, että Kiina onnistuisi kiitämään pitkälle Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin ohitse talouden vaikutusvaltaa mitattaessa. Lisäksi nämä kaikki kolme talousaluetta ovat toistensa kauppakumppaneita, ja siksi tarvitsevat toisiaan. On toki ennustettu, että Yhdysvallat jäisi ennemmin tai myöhemmin Kiinalle kakkoseksi talousvertailussa, mutta se ei soisi Kiinalle taloudellista hegemoniaa.

Kiinan sisäiset ongelmat saattavat koitua kohtaloksi sen kiivetessä kohti maailmantalouden huippua. Esimerkiksi korruptio ja puutteelliset ihmisoikeudet ovat olleet pitkään arvostelun kohteena Kiinassa. Kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat tasaisin väliajoin raportoineet vähemmistöjen epäinhimllisestä kohtelusta, mutta valtiojohto ei ole myöntänyt mitään. On kerrottu, että muun muassa syrjityn uiguuri-vähemmistön edustajia on pakotettu menemään ”uudelleenkoulutusleireille”, jossa heitä on kidutettu ja pakotettu luopumaan kulttuuristaan. Etenkin EU:n ja Kiinan välejä tämä on hiertänyt. Koska EU:n periaatteisiin kuuluu ihmisoikeuksien kunnioittaminen, se edellyttää samaa periaatetta myös kauppakumppaneiltaan. Toistaiseksi unionin kehotukset ovat olleet melko tehottomia. Kiina on kuitenkin kasvanut jo sen verran suureksi kauppakumppaniksi, että sillä jo vaikutusvaltaa itselläänkin.

Toinen ulkosuhteita huonontava tekijä on saastuttaminen. Yksittäisistä valtioista Kiina on maailman suurin saastuttaja. Tietoisuus ilmastonmuutoksesta kasvaa koko ajan, joten ilman merkittäviä ilmastotoimia sillä saattaa olla merkittävä negatiivinen vaikutus Kiinan talouteen. Sen lisäksi, että ilmastotoimet vaikuttavat ulkosuhteisiin, ne myös estävät ilmastonmuutoksen haittavaikutuksia. Ilmastonmuutos voi jo itsessäänkin haitata talouskehitystä esimerkiksi kuivuuden tai vesipulan vuoksi.

Kiinan väkiluku on kääntynyt laskuun, vaikka yhden lapsen politiikka hylättiinkin vuonna 2015. Vähenevä väki omalta osaltaan supistaa Kiinan taloutta, sillä työntekijöiden ja kuluttajien määrä vähenee sitä mukaa mitä asukkaatkin. Tästä johtuen globaali toiminta nousee esille yhä vahvemmin. Ulkomaalaisten yritysten ja henkilöiden houkutteleminen maahan voisi mahdollisesti paikata sen loven, jonka väkiluvun hupeneminen tekee. Siinä sivussa Kiinan on pidettävä huoli myös omista yrityksistään, sillä ilman uudistamisia ne jäävät muiden jalkoihin. Korkeaa, kehittyvää teknologiaa tarvitaan Kiinassa myös tulevaisuudessa, mikä taas edellyttää hyvää koulutusta. Loppujen lopuksi tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monen eri osa-alueen menemistä nappiin samanaikaisesti. Nykyisellä politiikallakin Kiinan on mahdollista nousta maailman johtavaksi talousmahdiksi, jos se huomioi muuttuvan maailman muutokset.