Nyky-Kiina ja kansainvälinen talous

Investoinnit ovat keskeisessä osassa Kiinan taloudessa, ja valtio investoi ympäri maailmaa tukeakseen eri maiden talouskasvua ja samalla omaa talouttaan. Investointien taustalla on kuitenkin Kiinan ottama velka. Onnistuneet investoinnit eivät velkataakkaa kasvata, mutta silloin, kun laskelmat menevät mönkään, on syytä huoleen. Osittain tästä syystä investointeja on pyritty hiljalleen vähentämään, ja niiden kannattavuus on otettu huomioon entistä paremmin.

Viime vuonna Kiinan talouskasvu oli hitainta 28 vuoteen, vain 6,5 prosenttia. Vaikka monelle valtiolle kuuden ja puolen prosentin kasvuvauhti olisi huima, on lukema Kiinan mittapuulla päinvastainen. Aikaisemmin kasvu on pysynyt noín yhdeksän prosentin paikkeilla. Yksi syy vauhdin hiipumiseen on Yhdysvaltojen kanssa käyty kauppasota. Toisaalta ilman minkäänlaisia kauppakiistojakin Kiinan talouskasvua odottaisi luonnollinen hidastuminen. Talouskasvu on ollut jo sen verran kauan huipussaan, että rauhallisempi vaihe tulee eteen väistämättä. Korkean kasvun keinotekoinen ylläpitäminen saattaisi johtaa Kiinan ylivelkaantumiseen ja talouskriisiin.

Maailman toiseksi suurimpana taloutena Kiinalla on tietysti suuri heijastava vaikutus koko muuhun maailmaan. Kiinan talouskasvun hidastuminen tarkoittaa sitä, että ulkomaiden vienti Kiinaan saattaa heiketä. Toisaalta tilanne avaa muille maille uusia kauppamahdollisuuksia esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinoilla. Kiinan taloudellinen tilanne vaikuttaa myös Yhdysvaltoihin, mutta viime aikoina talouskasvu on jo muutenkin osoittanut Yhdysvalloissa heikentymisen merkkejä. Kun kahden talousmahdin talouskasvu laskee, voi saman odottaa tapahtuvan myös koko muussa maailmassa. Eniten hidastumisesta kärsivät sellaiset pienet, kehittyvät taloudet, jotka ovat riippuvaisia Kiinan taloudesta. Tilanne kasvattaa lisäksi epävarmuutta koko maailmataloudessa, minkä vuoksi taloudellisissa päätöksissä ollaan entistä varovaisempia ja hitaampia.